Faisnéis Chorparáide

Oifig Chláraithe
Bóthar Bhaile Átha Cliath,
Baile an Chinnéidigh,
Co. Chill Mhantáin.

RúnaÁ Cuideachta
Gerry Egan

IniúchóirÁ
PricewaterhouseCoopers
CuntasóirÁ Cairte &
IniúchóirÁ Cláraithe

BaincéirÁ
Banc na hÉireann
Banc Uladh
Barclays Bank Ireland plc
Bainc Aontas Éireann Teoranta
HSBC Bank plc
Rabobank Ireland plc

BróicéirÁ Árachais
Willis Risk Services (Ireland Ltd)

DlÁodóirÁ
McCann Fitzgerald & Co 
Arthur Cox
Eugene F Collins
Mason Hayes & Curran
DFMG
Kane Tuohy

PrÁomhoifig
Bóthar Bhaile Átha Cliath,
Baile an Chinnéidigh
Co. Chill Mhantáin.
Teil: +353 1 2011111
Facs: +353 1 2011199                        

Foraois Choillte
Bóthar Bhaile Átha Cliath,
Baile an Chinnéidigh
Co. Chill Mhantáin.
Teil: +353 1 2011111
Facs: +353 1 2011199

Foireann Áineasa Choillte
Bóthar Bhaile Átha Cliath,
Baile an Chinnéidigh
Co. Chill Mhantáin.
Teil: +353 1 2011111
Facs: +353 1 2011199

Moylurg Rockingham Ltd.
Ionad na gCuairteoirÁ,
Páirc Foraoise agus GnÁomhaÁochta Loch Cé,
Mainistir na Buaille,
Contae Ros Comáin.
Teil: + 353 71 9673122
Facs: + 353 71 9673140

OifigÁ Réigiúnacha

Réigiún an Deiscirt
Aonad 5,
Ionad Gnó Pháirc
Chaladh an Treoigh,
Caladh an Treoigh,
Luimneach.
Teil: +353 61 337322
Facs: +353 61 338271

Réigiún an Iarthuaiscirt
Tithe an Rialtais,
Bóthar an Chrainn Mhóir, Sligeach
Teil: +353 71 9162663
Facs: +353 71 9143014

Réigiún an Oirthir
Aonad 4, Parkside,
Sráid Mhainistir Laoise,
Port Laoise,
Co. Laoise.
Teil: +353 57 8621617
Facs: +353 57 8660524

TáirgÁ Painéil Choillte

SmartPly Europe Ltd.
Belview, Sliabh Rua,
Port Láirge
Teil: +353 51 851233
Facs: +353 51 851130

Medite Europe Ltd.

Baile Mhic Réamainn,
Cluain Meala,
Co. Thiobraid Árann.
Teil: + 353 52 82300
Facs: + 353 52 21815

CPP (UK)
Persimmon House,
Anchor Boulevard,
Crossways Business Park,
Dartford, Kent DA2 6QH,
Sasana.
Teil: +44 1322 424900
Facs: +44 1322 424920

Fiontar Choillte

Plandlanna Choillte
Ardattin, Baile an Teampaill,
Co. Cheatharlach.
Teil: +353 59 9155621
Facs: +353 59 9155775

Irish Hardwoods
Dún Droma,
Co. Thiobraid Árann.
Teil: +353 62 71101
Facs: +353 62 71491

SeirbhÁsÁ Oiliúna
agus Sábháilteachta
Fuinneamh Choillte
Forbairt Talún Choillte
Bóthar Bhaile Átha Cliath,
Baile an Chinnéidigh,
Co. Chill Mhantáin.
Teil: +353 1 2011111
Facs: +353 1 2011199

Marc d’Fhoraoiseacht Fhreagrach

CiallaÁonn deimhniú creidiúnaithe FSC go ndearnadh iniúchadh agus luacháil neamhspleách ar an mbunfhoraois de réir prionsabal eacnamaÁocha, sóisialta agus chomhshaoil agus na gcritéar atá comhaontaithe ag Comhairle Maoirseachta na Foraoiseachta A.C. (FCS)

Is comhlachas neamhbhrabach é FSC ina bhfuil grúpaÁ comhshaoil agus sóisialta agus comhlachtaÁ miondÁola forásacha foraoiseachta agus adhmaid mar bhaill a oibrÁonn i gcomhpháirtÁocht lena chéile chun cuidiú le feabhas a chur ar bhainistÁocht foraoisÁ ar fud an domhain.

www.fsc.org 

Trádmharc FSC © 1996 Forest Stewardship Council